Navrhujeme a projektujeme: rodinné domy a vily | komerční budovy | sportovní areály | rekreační objekty

Již více jak 10 let se zabýváme projektovou činností ve výstavbě. Poskytujeme komplexní služby z oblasti přípravy stavby. Ve svých návrzích a technických řešeních je našim cílem realizovat představy klientů, kombinující nejvyšší funkční a estetickou kvalitu.

Služby

Zhotovujeme projektovou dokumentaci na základě přání a požadavků investora, tak aby splňovaly všechny současné normy, předpisy a zákony. Na vyžádání je spolu s projekční činností prováděna i inženýrská činnost, která spočívá především v komunikaci s úřady, poskytování podkladů těmto úřadům a získání dobré pozice pro klienta. Výsledkem této služby je stavební povolení, které investor obdrží bez větší osobní námahy. Provádíme výběr dodavatele stavby s následným autorským dozorem, čímž šetříme investorům finance a čas.

Rozsah projekční činnosti

– Podrobné seznámení se s lokalitou určenou pro výstavbu (zjištění sítí v lokalitě, prostudování územního plánu)

– V případě rekonstrukce zaměření stávajícího stavu

– Vypracování Studie – vaše požadavky a představy o životě v budoucím bydlení přeneseme do barevné grafické vizualizace

– Vypracování Dokumentace pro ohlášení stavby či stavební povolení

– Vypracování dokumentace pro provedení stavby (tzv. realizační dokumentace), která mimo jiné obsahuje podrobné výkazy materiálu s kubaturami

Stavebnictví je velice rozsáhlý obor a chceme zajistit svým zákazníkům kompletní projektovou dokumentaci, která obsahuje mimo jiné specializace, které jsme schopni zajistit u svých dlouholetých externích spolupracovníků. V naší cenové nabídce jsou tyto specializace již standardně zahrnuty a nedochází tak k dalšímu navyšování ceny. Jedná se převážně o projekty vzduchotechniky a plynu, geologické a radonové průzkumy, statické výpočty, geodetické zaměření pozemku a v neposlední řadě položkový rozpočet se slepým rozpočtem, který je potřebný pro výběr vhodného dodavatele stavby.

Služby v rámci inženýrské činnosti

– jednání s příslušným stavebním úřadem a obcí pro získání nezbytných povolení a vyjádření

– zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy

– zpracování žádostí o souhlasných stanoviscích sousedních vlastníků

– jednání a vyřízení podkladů a dokladů s vlastníky technických sítí (voda, elektřina, plyn…)

– podání žádosti o stavební povolení včetně všech potřebných podkladů

Služby v rámci výběru dodavatele stavby a následný autorský dozor

– je prováděn ku prospěchu investora, aby byl dodržen projekt a nedošlo k znehodnocení návrhu stavby a prodražení stavby dodavatelem…při výběru dodavatele stavby stojíme vždy na vaší straně

 

Co tedy nabízíme?

KOMPLETNÍ SERVIS OD PRVNÍHO KONZULTAČNÍHO DNE NAD NÁVRHEM VAŠEHO DOMU PO SAMOTNOU KOLAUDACI STAVBY!!!

Přidej komentář

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *