Navrhujeme a projektujeme: rodinné domy a vily | komerční budovy | sportovní areály | rekreační objekty

Již více jak 10 let se zabýváme projektovou činností ve výstavbě. Poskytujeme komplexní služby z oblasti přípravy stavby. Ve svých návrzích a technických řešeních je našim cílem realizovat představy klientů, kombinující nejvyšší funkční a estetickou kvalitu.

Stavební úpravy a modernizace prádelny v Domově Duha

půdorys
V roce 2013 jsme se úspěšně zúčastnili výběrového řízení veřejné zakázky Rekonstrukce a modernizace prádelny v Novém Jičíně pro příspěvkovou organizaci Domov Duha (domov pro seniory a domov pro osoby se zdravotním postižením). Projekční příprava zakázky byla ukončena v únoru tohoto roku 2014. V listopadu byly realizační práce dokončeny a stavba předána k plnému užívání Domovu Duha. I když to tak z fotek možná nevypadá  jednalo se o poměrně rozsáhlou plochu určenou ke stavebním úpravám, která je patrná z přiloženého půdorysu. Nejednalo se o žádný architektonický počin, ale spíše o funkční řešení stavby. Prádelna se nachází v suterénu objektu a původní stav byl dosti havarijní a to především díky vlhkosti, která se do objektu šířila narušenou hydroizolací. Byly provedeny sondy pro zjištění vlhkosti narušených konstrukcí a následný návrh stavebních opatření pro zamezení vnikání vlhkosti do objektu. Dále bylo potřeba řešit nové dispoziční uspořádání, protože původní dispozice již nevyhovovala z provozních důvodů a nových hygienických předpisů. Mimo jiné bylo součástí projektu nové řešení vzduchotechniky, elektroinstalací, kanalizace a ostatních vnitřních rozvodů, návrh a osazení nových velkokapacitních praček, sušiček, a veškerého možného vnitřního vybavení pro kompletní provoz prádelny.

Prádelna po realizaci - 1. chodbaPrádelna po realizaci - nová rampa pro vozíky s prádlemPrádelna po realizaci - 2. chodbaPrádelna po realizaci - centrální spojení jednotlivých chodeb
Prádelna po realizaci - velkokapacitní pračkyPrádelna po realizaci - velkokapacitní sušičkaPrádelna po realizaci - provozní místnostPrádelna po realizaci - vstup do místnosti prádelny

Comments are closed.