Navrhujeme a projektujeme: rodinné domy a vily | komerční budovy | sportovní areály | rekreační objekty

Již více jak 10 let se zabýváme projektovou činností ve výstavbě. Poskytujeme komplexní služby z oblasti přípravy stavby. Ve svých návrzích a technických řešeních je našim cílem realizovat představy klientů, kombinující nejvyšší funkční a estetickou kvalitu.

Studie prodejny v Novém Jičíně

STUDIE PRODEJNY

STUDIE PRODEJNY

Studie řeší stavební úpravy spojené se změnou užívání stávajícího řadového domu v Novém Jičíně.
Investorským záměrem je nově užívat prostory 1. nadzemního podlaží jako prodejny. V minulosti byly předmětné prostory užívány jako drobná truhlářská dílna.

Řešení studie vychází ze zadávacích požadavků investora a to především v dispozičním spojení dvou místností, kde bude nově situována prodejna a dále srovnání výškových rozdílů podlahy mezi jednotlivými místnostmi. V levé části pod budoucí prodejnou (při pohledu z ulice) se nyní nachází sklepní místnost s klenbovým stropem. Tento sklep je pro investora nevyužitelný a bránil by vyrovnání výškových rozdílů podlah, proto je v návrhu počítáno s vybouráním klenbového stropu sklepu a následná výstavba nové podlahy do úrovně vedlejší části prodejny (vpravo při pohledu z ulice). Tímto vznikne jedna výšková plocha prodejny a zruší se tak i nevyužívaný sklep. Řeší se také zázemí prodejny spočívající ve zřízení nové místnosti WC a WC se sprchovým koutem v prostoru stávající kotelny. V prostorné kotelně je v současné době osazen pouze plynový kotel. Navrženým rozdělením tak dojde k využití tohoto jinak prázdného prostoru.
Stavebními úpravami se bude také zasahovat do vnějšího vzhledu fasády ze strany ulice. Fasáda bude nově opatřena prosklenými výlohami se vstupem do prodejny.

Comments are closed.